Våra fiskevatten

Klicka här för att komma till våra put & take-vatten.


Strömmande vatten

En av de smörgula öringar som simmar i Rolfstaån.
En av de smörgula öringar som simmar i Rolfstaån.
Med en förtyngd nymf, eller en liten torrfluga kan man lura en såhär fin harr i våra strömmar.
Med en förtyngd nymf, eller en liten torrfluga kan man lura en såhär fin harr i våra strömmar.

Rolfstaån rinner mellan södra Dellen och Kyrksjön. Ån är varierad i sin struktur och erbjuder fiske efter öring och harr på tre strömmande partier, och ett bra fiske efter abborre samt gädda där emellan. Längst upp i Näsviken ligger Slaktarhöljan, strax nedströms ligger Hamreströmmen och precis intill Forsa kyrka ligger Kyrkströmmen. I dessa strömmar finns både öring och harr, och eftersom vi värnar om dessa känsliga bestånd har vi infört ett antal regler för att säkerställa tillgången av fisk även i framtiden.

  • Fiske får endast ske med hullinglös enkelkrok i strömmarna.
  • Fiske med agnad krok är inte tillåtet.

  • All öring och harr som fångas skall ovillkorligen återutsättas. Detta gäller från dammluckorna i Näsviken, till utloppet av Lundströmmen i Sörforsa.

  • Fisket är öppet mellan den 1/1 och den 31/8. Under hösten leker fisken och därför låter vi dem vila från drag och flugor så att de kan fokusera på att säkerställa nästa generations öringar.

  • Fisket skall bedrivas i rörlig form, alltså man kastar och tar ett steg nedströms innan nästa kast.

  • Maximalt tre personer får fiska samtidigt per strömsträcka, detta för att lätta på fisketrycket. Först på plats får fiska, men glöm inte att fisket skall bedrivas i rörlig form!

  • Årskortet gäller inte för fiske i strömmarna. Dygnskort kostar 50:- och kan lösas vid Hamreströmmen i automat, via swish eller hos våra ombud. se fiskekort för mer info.


Kyrksjön

Kyrksjön är en sjö med varierande struktur som består av stora grundområden med mjukbotten i vissa delar av sjön och djupa områden med hårdbotten i andra delar. I Kyrksjön hittar du ett bra bestånd av storvuxen abborre, en och en annan stor gädda fångas också varje år. Utöver det finns det gott om brax, löja, id, lake och mört i sjön. För dig som vill sjösätta en båt i Kyrksjön finns ännu inget riktigt bra alternativ, det finns hur som helst en naturramp här som går att nyttja om man är varsam, vi uppmanar att visa hänsyn för intilliggande fastigheter!

  • Fiskekort för Kyrksjön löses dygnsvis eller årsvis, se fiskekort för mer info.

Långsjön

En fin gös som fångades från isen i Långsjön
En fin gös som fångades från isen i Långsjön

Långsjön är precis som det låter en avlång sjö. Den tar sin början i norr vid Lundströmmen i Sörforsa och mynnar ut i Delångersån i söder, där Storsjön tar vid. I norra änden, precis nedströms Lundströmmen finns en småbåtshamn med tillhörande isättningsramp.  Långsjön erbjuder fint fiske efter abborre, gädda och gös. Gösen är fredad under maj månad, det betyder att all gös som fångas under den perioden skall återutsättas. Regeln grundar sig i att gösbeståndet drar stor nytta av att få leka ifred, vilket i sin tur genererar mer fisk för dig som fiskar i våra vatten. Utöver fredningen under lekperioden gäller fönsteruttag för gösen, dvs. att all gös under 45 cm och gös över 70 cm ovillkorligen skall återutsättas.1 st gös får tas upp per dag.

För gäddan gäller det även 1 per dag, fönsteruttag 45-80 cm, all gädda över 80 cm skall ovillkorligen återutsättas.

För abborren gäller det att all abborre över 35 cm skall återutsättas. I övrigt finns det gott om brax, löja, id, lake och mört i sjön. 

För dig som färdas med båt kan det vara bra att känna till det stora grundet som ligger utanför matnäsviken. Det är ett stort grund, med risk för grundstötar om man inte är aktsam.

  • Fiskekort för Långsjön löses dygnsvis eller årsvis, se fiskekort för mer info.

Storsjön

Storsjön erbjuder fint fiske efter abborre, gädda och gös. Till skillnad från Långsjön är Storsjön till större delen en djup sjö, men tydliga djupkanter. Storsjön lämpar sig bra för trollingfiske efter gädda och gös. Gösen är fredad under maj månad, det betyder att all gös som fångas under den perioden skall återutsättas. Regeln grundar sig i att gösbeståndet drar stor nytta av att få leka ifred, vilket i sin tur genererar mer fisk för dig som fiskar i våra vatten. Utöver fredningen under lekperioden gäller fönsteruttag för gösen, dvs. att all gös under 45 cm och gös över 70 cm ovillkorligen skall återutsättas.1 st gös får tas upp per dag.

För gäddan gäller det även 1 per dag, fönsteruttag 45-80 cm, all gädda över 80 cm skall ovillkorligen återutsättas.

För abborren gäller det att all abborre över 35 cm skall återutsättas.I övrigt finns det gott om brax, löja, id, lake och mört i sjön. 

  • Fiskekort för Storsjön löses dygnsvis eller årsvis, se fiskekort för mer info.