Fiskekort


-Observera att man endast får lösa 2 dygnskort per person och dygn i våra put & take-vatten.  Bara ett spö får dock användas åt gången även om personen löst 2 kort.


-När barn upp till 18 år fiskar på målsmans fiskekort gäller en total fångst av tre ädelfiskar per dygnskort.


Fiske med nät, ståndkrok eller sax är ej tillåtet i något av Forsa fvos vatten.

Löjnät vid fiske efter agn får dock användas under uppsikt och mörtstugor får användas om de är uppmärkta med namn/telefonnummer och fiskekort är löst.

Dygnskort från 18 års ålder, Put & take

Fiskekortet gäller i Svartsjön och Bartjärn. Med dygnskortet fiskar du med ett spö från land/is och har rätt att ta upp tre ädelfiskar per dygn. Barn upp till 18 år fiskar gratis i målsmans sällskap med målsmans kvot  (3 fiskar). Under juni månad tillåts fiske från flytring i Svartsjön, detta utan extra avgift. Ett extra kort år lösas efter fyllt kort.

150kr

Dygnskort under 18 år, Put & take

Fiskekortet gäller i Svartsjön och Bartjärn. Med dygnskortet fiskar du med ett spö från land/is och har rätt att ta upp 1 ädelfisk per dygn. Under juni månad tillåts fiske från flytring i Svartsjön, detta utan extra avgift. Du kan även köpa ett 150 kr kort och då har du rätt till 3 fiskar per kort.

50 kr

Dygnskort strömmande vatten

Fiskekortet gäller för fiske i Slaktarhöljan, Hamreströmmen samt Kyrkströmmen. Fiskekortet gäller för flugfiske eller spinnfiske, med hullinglös enkelkrok. Agnad krok är ej tillåtet i strömmarna. All öring och harr som fångas mellan dammluckorna i Näsviken, och utloppet av Lundströmmen i Sörforsa skall ovillkorligen återutsättas.

100 kr

Dygnskort, övriga vatten

När du löser dygnskort för övriga vatten har du rätt att fiska i samtliga vatten inom Forsa fiskevårdsområde, förutom Svartsjön och Bartjärn. (Sorgbo ingår)


Gösen är fredad under hela maj månad, detta gäller i Storsjön och Långsjön. Utöver fredningen under lekperioden gäller fönsteruttag för gösen, dvs. att all gös under 45 cm och gös över 70 cm ovillkorligen skall återutsättas. 1 st gös får tas upp per dag. 

För gäddan gäller det även 1 per dag, fönsteruttag 45-80 cm, all gädda över 80 cm skall ovillkorligen återutsättas.

För abborren gäller det att all abborre över 35 cm skall återutsättas.

50 kr

Årskort för övriga vatten

När du löser årskortet har du och din familj rätt att fiska i samtliga vatten inom Forsa fiskevårdsområde, förutom Svartsjön, Bartjärn och våra strömmande vatten. (Sorgbo ingår)

Gösen är fredad under hela maj månad, detta gäller i Storsjön och Långsjön. Utöver fredningen under lekperioden gäller fönsteruttag för gösen, dvs. att all gös under 45 cm och gös över 70 cm ovillkorligen skall återutsättas. 
1 st gös får tas upp per dag.

För gäddan gäller det att  1 per dag får tas upp i fönstret  45-80 cm, all gädda över 80 cm skall ovillkorligen återutsättas.

För abborren gäller det att all abborre över 35 cm skall återutsättas.Årskort löses på iFiske.se, QR-kod nedan för att ta sig dit.

https://www.ifiske.se/fiske-storsjon-langsjon-kyrksjon-matnasviken-svartsjon-bartjarn-mfl.htm200 kr


Köp av fiskekort via iFiske.se eller Swish

Tänk på att om du köper via iFiske.se eller deras app så får du ett kvitto direkt i mailen som du kan använda till att utnyttja friskvårdsbidrag om du har sådant och företaget du jobbar på godkänner det. 
Det går också bra att betala våra fiskekort med swish. Du är då skyldig att uppvisa transaktionen och giltig legitimation vid fisketillsyn. 

  • Årskort övriga vatten  kan endast köpas på iFiske.se
  • Nummer för dagkort övriga vatten : 123 63 715 79 eller köp via iFiske
  • Nummer för dagkort P&T, Svartsjön, Bartjärn: 123 25 422 07 eller köp via iFiske
  • Agne namn på sjön när du löser kort för put & take fiske
  • Ange "dygnskort" vid köp av dygnskort i övriga vatten

Kortautomater

Du kan lösa fiskekort i våra kortautomater som finns på följande platser:

  • Parkering vid Svartsjön
  • Ovan parkering vid Bartjärn

  • Vid Hamreströmmen